Kaplica


Kaplica codziennej adoracji Najświętszego SakramentuADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
  • 1. etap - 7.30 - 9.00
  • 2. etap - 15.00 - 17.30